TAEKWONDO

Taekwondo er en spennende og allsidig treningsform som passer for alle, uansett alder eller forkunnskaper. Vår taekwondo trening bygger på moderne treningsprinsipper godt fundamentert på en pedagogisk plattform. Klassene er delt inn etter alder og nivå. For de minste barna (5-7 år) har vi utviklet et eget konsept vi kaller MUDO Tiger. Les mer om Tigrene her.

 

Våre treningsmetoder gjør at så vel barn som voksne finner seg godt til rette, og kan utvikle seg i takt med sine egne målsettinger. Gjennom tydelig instruksjon av dyktige instruktører, et godt miljø og et motiverende evalueringssystem, bygger du opp din mestringsfølelse.

 

Vi garanterer deg at du vil svette, smile og lære i våre timer, og ikke minst oppleve treningsgleden.

GRATIS PRØVETIME

Lyst til å prøve Taekwondo? Meld deg på en prøvetime – helt uten kostnader og forpliktelser!

Bestill gratis prøvetime!

 • Historien om Taekwondo

  Etter Koreas frigjøring fra mange års japansk okkupasjon (1945), kom en rekke kampkunst mestere sammen og ble enig om et navn på sine respektive stilarter(1953). Navnet som ble valgt var; taekwondo. Dette da navnet symboliserte en helhet og distanserte seg fra andre liknende kampkunster. Tae: står for nedre del av kroppen, ben, kwon: står for øvre del av kroppen, hånd og Do: referer til bruk av det mentale, foredling av teknikk, noe gjort med en dypere tanke – kunst.

  Taekwondo vokste seg fort til å bli Koreas nasjonalaktivitet både som en idrett og som selvforsvars trening i militæret, politiet og andre sikkerhetsinstanser. Takket være sponsorer i form av regjering og bla Samsung ble Kukkiwon stiftet og reist i 1973. Bygget ble reist i Kagnam-området i Seoul. Som en konsekvens av dette ble WTF (World Taekwondo Federation) stiftet i 1973. WTF skulle bli en avdeling i Kukkiwon som skulle ta seg av all idrettslig aktivitet.

  I 1975 ble taekwondo annerkjent som av GAISF (General Association of International Sports Federation). Dette som første skritt på veien mot olympisk status. I 1980 ble taekwondo en IOC(International Olympic Commite) godkjent idrett. Taekwondo var prøvegren i OL i Seoul Korea i 1988, og var første gang offisiell gren i OL i Sydney 2000. Norge representert av Trude Gunderesen tok sølv i 2000, og Nina Solheim kopierte denne bragden i Beijing OL i 2008.

  Taekwondo er i dag en av verdens raskeste voksende idretter, pr i dag den 9 største idretten i verden. Taekwondo praktiseres som toppidrett, mosjonsaktivitet og ikke minst som en tradisjonell kampkunst. I Mudo kan du få kjennskap til alle sider av taekwondo.

 • Gradering og graderingspensum

  Graderingssystemet i Taekwondo er basert på 10 grader frem til sort belte. Disse gradene kaller vi for «cup». Når man er nybegynner starter man alltid med hvitt belte 10. cup. For hver gang du graderer deg til en ny grad får man du lavere «cup».

  Når du er i fase 1 og har hvitt eller gult belte, foregår graderingen i en vanlig treningsklasse med din instruktør. Når du har mottatt alle tre evalueringsstripene (sparring, selvforsvar, teknikk) på beltet, vil instruktøren tildele deg din nye grad når du er klar og har fortjent den.

  Fra fase 2 og oppover, gjennomføres alle graderinger på bestemte datoer 3-4 ganger årlig. Disse annonseres i vår halvårlige terminliste som du finner i ditt sentr og på våre nettsider. I tillegg kommer det ut egne påmeldingsskjemaer i god tid før gradering. Dersom du har oppfylt kravene som er fastsatt i pensumlistene, har du rett til å melde deg på.

  En slik gradering foretas av en eller flere sensorer, du fremviser ditt pensum sammen med en gruppe på 4,6 eller 8 personer og publikum er velkommen til å se på.

  I MUDO har barn på junior-gruppene egne barnebelter. Dette vises ved at det går en hvit stripe gjennom hele beltet uansett farge.

  Beltesystemet er som følger:

  Hvitt – 10. cup

  Gult – 8. cup

  Gult – 7. cup (grønn stripe)

  Grønt – 6. cup

  Grønt – 5. cup (blå stripe)

  Blått – 4. cup

  Blått – 3. cup (rød stripe)

  Rødt – 2. cup

  Rødt – 1. cup (sort stripe)

  Sort – 1. dan

  Sort – 2. dan

  Sort – 3. dan

  Sort – 4. dan

  Sort – 5. dan

  Sort – 6. dan

  Sort – 7. dan

  Sort – 8. dan

  Sort – 9. dan

 • Poomser (mønster)

  Taegeuk poomsene:

  Taegeuk Il-Jang (første poomse)

  Taegeuk I-Jang (andre poomse)

  Taegeuk Sam-Jang (tredje poomse)

  Taegeuk Sah-Jang (fjerde poomse)

  Taegeuk Oh-Jang (femte poomse)

  Taegeuk Yuk-Jang (sjette poomse)

  Taegeuk Chil-Jang (syvende poomse)

  Taegeuk Pal-Jang (åttende poomse)

 • Veien til sort belte

  Her finner du all informasjon du trenger på din vei til det sorte belte i Taekwondo.

  Last ned heftet «Veien til sort belte«

 • Teori for MUDO

  Her finner du teorihefte som danner grunnlaget for teoriprøvene.

  Teorihefte

Kommentar
1
Graderingsseminar og Gradering – MUDO GYM SKIEN

[…] Graderingspensum. […]

Stengt for kommentarer

Pin It on Pinterest

Share This
×