MEDLEMSBETINGELSER

 1. Bindingstiden er på 6 måneder. Ved utløp av bindingstiden løper avtalen videre med en måneds oppsigelsestid fra den første (1.) i den påfølgende måned. Èn måneds oppsigelsestid gjelder også medlemskap uten binding.
 2. Oppsigelse må skje skriftlig til senteret du trener ved.
 3. Alle medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
 4. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 5. Misbruk av kampsport og dopingmidler fører til utvisning fra senteret.
 6. Alle medlemmer er forpliktet til å følge senteret trivselsregler.
 7. Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider, holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene.
 8. Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
 9. Ved oppsigelse i bindingstiden vil avtalen avsluttes etter bindingstidens utløp.
 10. Den 15. hver måned belastes avtalte konto med månedlige beløp som avtalt ovenfor. Medlemmet er selv ansvarlig for at innbetaling skjer til forfall.
 11. En gang i året vil det bli fakturert for en Obligatorisk årskontingent for medlemskap i MUDO-kjeden på kr. 199,- for basic medlemskap. For komplett medlemskap er det 360,- og 50% familierabatt fra 2. familiemedlem.   (+fakt.gebyr) Dette dekker bla. forsikring, dersom du skulle skade deg på trening.
BESTILL GRATIS PRØVETIME!

BLI MEDLEM I DAG!

Hos oss trener du når du selv vil, enten på Gym eller Kampsport.

Meld deg inn!

Pin It on Pinterest

Share This
×