KUNDESERVICE

SPØRSMÅL OG SVAR

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene,  gruppert i kategorier. Har du andre spørsmål eller annet  du lurer på i forhold til ditt medlemskap? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

 • Hvorfor får jeg faktura/purring når jeg har AvtaleGiro?

  Ved innmelding fyller alle medlemmer ut et skjema vedrørende opprettelse av AvtaleGiro, som Mudo AS sender videre til din bank.

  Det kan ta mellom 5 og 50 dager før en AvtaleGiro er registrert i banken. Her er vi dessverre prisgitt bankens behandlingstid.

  Så snart Mudo AS får beskjed fra din bank om at avtalen er aktivert vil vi foreta trekk den 15. hver måned. Dersom din avtale er aktivert i banken og du allikevel mottar faktura, kan dette skyldes følgende:

  Avtalen var ikke aktivert i vårt system da vi sendte inn trekk for kommende måned. (Trekk som blir foretatt den 15. hver måned sendes fra Mudo AS til banken ca. den 28. i forrige måned).

  Du har selv stoppet AvtaleGiroen

  Du har byttet bank eller treningssenter. I disse tilfellenemå det opprettes en ny AvtaleGiro.

  Dersom du mottar en purring/betalingspåminnelseskyldes dette sannsynligvis at det ikke var dekning på konto den 15. når trekket ble foretatt.

  Mottar du en purring, sjekk på din kontoutskrift ommåneden purringen gjelder for er betalt. Er du fortsatt usikker på om den skal betales eller ikke, kontakt Mudo kundeservice for mer informasjon.

 • Hvilken dato skjer avtaletrekk?

  Alle avtaletrekk skjer den 15. hver måned. Dette gjelder alle våre treningsavtaler. For å holde best mulig oversikt og effektiv behandling av betaling har vi ikke mulighet til å ha andre trekkdatoer i systemet.

 • Kan jeg fryse medlemskapet mitt i en periode?

  Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner:

  Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.

  Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

  Militærtjeneste.

  Utstasjonering i jobb eller studier til steder hvor Mudo  ikke er lokalisert.

  Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden.

  Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 6 eller 12 betalende måneder.

 • Hvilke betingelser gjelder ved oppsigelse?

  Alle oppsigelser må skje skriftlig til senteret du trener ved.

  Alle treningsavtaler har enten 6 eller 12 måneders bindingstid.
  Ved utløp av bindingstiden løper avtalen videre med en måneds oppsigelsestid til avtalen blir sagt opp.

  Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter oppsigelsen er mottatt av Mudo AS.

 • Hva er årskontingent?

  Alle medlemmer i MUDO betaler en obligatorisk årskontingent for medlemskap i MUDO-kjeden. Dette innebærer følgende fordeler for deg:

  Du er dekket for eventuelle skader som oppstår på trening eller under konkurranser gjennom Sport Cover (ta kontakt med Mudo Instituttet AS for mer   informasjon om betingelsene).

  Du får ditt eget medlemskort som du kan bruke til å trene på samtlige av kjedens sentre

  PRIS:
  Medlemmer som har basic medlemskap (kun gym) : 199,- + fakturagebyr

  Medlemmer som har komplett medlemskap: 360,- + fakturagebyr

  Ved familiemedlemskap betaler man full pris på første medlem, deretter gis det 50% rabatt på de resterende familiemedlemmene. (Dette gjelder kun komplett medlemskap)

  Husk at årskontingenten er obligatorisk når du trener hos MUDO. Årskontingenten må være innbetalt for at du skal være dekket for eventuelle skader som skulle oppstå under trening eller på konkurranser.

  For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på e-post kundeservice@mudo.no  eller tlf: 22 15 06 00.

  SAKSBEHANDLING VED SKADE:
  Skadekrav må meldes inn til Sportscover, skadeskjema ligger under medlemskap under mudo.no og må fylles inn av medlemmet og senteret. Kvitteringer for utleggene må også legges ved.

 • Kan jeg overflytte mitt lokale medlemskap fra et senter til et annet?

  Man kan overflytte medlemskapet sitt – ved å fylle ut ny kontrakt på det senteret du ønsker å flytte til. Det noteres på kontrakten at det er en overflytting og vi endrer da tilhørighet på ditt medlemskap.

 • Jeg har byttet bank - hva gjør jeg for å fortsette med avtalegiro?

  For å fortsette med AvtaleGiro må du opprette avtalen på nytt i din nye bank.

  Det gjør du lettest i nettbanken:

  Betal et beløp tilsvarende ett månedlig trekk, og bruk samme KID- og kontonummer som tidligere

  Aksepter tilbudet om AvtaleGiro i nettbanken

  Aksepter bankens forslag til beløpsgrense

  Ta kontakt med oss hvis du ikke har KID- og kontonummer, eller er usikker på hvilket beløp du skal betale.

  Alternativt så kan du fylle ut ny slipp på senteret ditt.

  NB : Dersom avtalen med din gamle bank ikke er avsluttet, vil den sperre for å få opprettet ny avtale. Du må da selv avslutte gammel avtale før du oppretter ny AvtaleGiro.

TIL INFO!

10.07.2018

Du kan opprette avtalegiro direkte ved å klikke her.

KUNDESERVICE TEL: 22 15 06 00

Eller bruk vårt kontaktskjema nedenfor

KONTAKT OSS

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Pin It on Pinterest

Share This
×